PROPOZÍCIE - KARPATSKÝ TRIATLON 18.6.2017 (1,2 - 60- 12)

ŠTATÚT
Karpatský triatlon 2017 – muži, ženy (1,2 – 60- 12)
Karpatský triatlon 2017 – muži, ženy vekové kategórie (1,2 – 60- 12)
Karpatský triatlon 2017 – štafety (2 a 3 členné štafety) (1,2 – 60- 12)
Karpatský triatlon 2017 – HOBBY pretek (0,6 – 20- 6)
Karpatský triatlon 2017 – juniori/ky, dorastenci/ky (0,6 – 20- 6)
Karpatský triatlon 2017 – starší žiaci (0,4 – 8,0 – 2,0 )
Karpatský triatlon 2017 – mladší žiaci (0,2 – 6,0 – 1,0)
Karpatský triatlon 2017 – nádeje A (0,05 – 2,0 – 0,5)
Karpatský triatlon 2017 – nádeje B (0,025 – 1,0 – 0,25)

MIESTO: Lozorno – Vodná nádrž Lozorno a jej okolie

TERMÍN: 17.- 18. Jún 2017

USPORIADATEĽ
BE COOL, s.r.o.
Nevädzová 6
821 01 Bratislava
Email: mony@becool.sk, vos(at)vos-tpk.sk (registrácia)

a

Realiz sport team o.z.
Tučkova 9
821 09 Bratislava
Email: info(at)prestigiorealizsportteam.sk
www.prestigiorealizsportteam.sk

RACE OFFICE KARPATSKÝ TRIATLON 2017
Prezentácia pre všetkých účastníkov eventu - zázemie nádrže Lozorno (mapa bude uvedená na stránke podujatia karpatskytriatlon.sk). Výdaj štartových balíkov bude prebiehať v priestore štartu a cieľa pretekov v sobotu 17.6.2017 od 14.00 do 19.00 a v nedeľu 18.6.2017 od 07.30 do 09.00 hod. Pred podujatím bude zverejnená aj technická mapa areálu kde budú naznačené aj šatne na prezlečenie, úschovňa, WC a priestor na parkovanie účastníkov a divákov.

POČASIE A TEPLOTA VODY
Priemerná denná teplota: 25°C
Teplota vody: 22°C

PREDPISY
Na pretekoch Karpatský triatlon 2017 sa preteká podľa smerníc ironman, STÚ pre rok 2017 a oficiálneho programu pretekov. Zmeny sú vyhradené.

TRATE
Karpatský triatlon 2017 (1,2 - 60 - 12) muži, ženy
1,2km plávania – 2 okruhy vo vodnej nádrži Lozorno + 200m beh do depa
60km cyklistika – 1 okruh s dvomi stúpania priemerne 5% (5km Pezinská baba) a 7,5% (5km cesta na Biely Kríž), cyklistická trať je plne uzatvorená
a DRAFTING JE ZAKÁZANÝ
12km beh – 2 okruhy v lesnom prostredí 

Karpatský triatlon 2017 (0,6 – 20 - 6) juniori/ky, dorastenci/ky, HOBBY pretek
0,6km plávania – 1 okruh vo vodnej nádrži Lozorno + 200m beh do depa
20km cyklistika – 1 okruh pred Biely Kríž a naspäť a DRAFTING je POVOLENÝ
6km beh – 1 okruh v lesnom prostredí

Karpatský triatlon 2017 – štafety (2 a 3 členné štafety) (1,2 – 60- 12)
1,2km plávania – 2 okruhy vo vodnej nádrži Lozorno + 200m beh do depa
60km cyklistika – 1 okruh s dvomi stúpania priemerne 5% (5km Pezinská baba) a 7,5% (5km cesta na Biely Kríž), cyklistická trať je plne uzatvorená
a DRAFTING JE ZAKÁZANÝ
12km beh – 2 okruh v lesnom prostredí / predávka čipu bude vždy pred depom

Karpatský triatlon 2017 (0,4 – 8,0 – 2,0) starší žiaci/čky
0,4km plávania – 1 okruh vo vodnej nádrži Lozorno
8km cyklistika – 2 okruh smer Biely Kríž a naspäť
a DRAFTING je POVOLENÝ
2km beh – 2 okruhy v lesnom prostredí

Karpatský triatlon 2017 (0,4 – 8,0 – 2,0) mladší žiaci/čky
0,2km plávania – 1 okruh vo vodnej nádrži Lozorno
6km cyklistika – 2 okruh smer Biely Kríž a naspäť 
a DRAFTING je POVOLENÝ
1km beh – 1 okruh v lesnom prostredí

Karpatský triatlon 2017 nádeje A
0,05km plávanie
2km cyklistika v areáli eventu
0,5km beh v areáli eventu
Keď bude mať voda 22 stupňov Celzia, uskutoční sa triatlon. Za iných okolností bude len duatlon.

Karpatský triatlon 2017 nádeje B
0,025km plávanie
1km cyklistika v areáli eventu
0,25km beh v areáli eventu
Keď bude mať voda 22 stupňov Celzia, uskutoční sa triatlon. Za iných okolností bude len duatlon.

KATEGÓRIE
Karpatský triatlon 2017 – muži, ženy absolútne poradie (1,2 – 60- 12)

Karpatský triatlon 2017 – štafety (2 a 3 členné štafety) (1,2 – 60- 12)
(bez rozdielu veku)

Karpatský triatlon 2017 – juniori/ky, dorastenci/ky, HOBBY pretek (0,6 – 20- 6)

 

Karpatský triatlon 2017

Muži - vekové kategórie:
30-39      1,2 – 60- 12
Muži - vekové kategórie:
40-49      1,2 – 60- 12
Muži - vekové kategórie:
50-59      1,2 – 60- 12
Muži - vekové kategórie:
60+         1,2 – 60- 12 

Ženy - vekové kategórie:
30-39      1,2 – 60- 12
Ženy - vekové kategórie:
40-49      1,2 – 60- 12
Ženy - vekové kategórie:
50+         1,2 - 60 - 12 

Juniori/ky       1998 - 1999   
0,6 – 12,0 – 6,0
Dorastenci/ky  2000 - 2001
0,6 – 12,0 – 6,0
Starší žiaci/čky   2002 – 2003
(0,4 – 8,0 – 2,0)
Mladší žiaci/čky  2004 – 2005
(0,2 – 6,0 – 1,0)
Nádeje A 2006 - 2007
(0,05 – 2,0 – 0,5)
Nádeje B 2008 a mladší
(0,025 – 1,0 – 0,25)

Po odbehnutí bude pre všetkých účastníkov pripravené bohaté občerstvenie a účastnícka medaila.

PRIHLÁŠKY
Prihlásiť sa a zaplatiť môžete najneskôr do 13.6.2017 do 24:00 v registráciách TU.  Po tomto termíne sa už prihlásení nebudú akceptovať. V prípade, že štartovka nebude plná, je možné sa prihlásiť na mieste 17.6.2017, pričom štartovné je 80 eur. Prihláška musí obsahovať meno a priezvisko, klub alebo mesto, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a e-mailovú adresu.

Karpatský triatlon 2017 – muži, ženy (1,2 – 60- 12) 
Platia štartovné 60 EUR. 
Online registrácia a zaplatenie štartovného bude možné do 13.6.2017 do 24:00. Po tomto termíne sa už prihlásení nebudú akceptovať. V prípade, že štartovka nebude plná, je možné sa prihlásiť na mieste 17.6.2017, pričom štartovné je 80 eur.

Karpatský triatlon 2017 – štafety (1,2 – 60 - 12) 
Platia štartovné 60 EUR.
Online registrácia a zaplatenie štartovného bude možné do 13.6.2017 do 24:00. Po tomto termíne sa už prihlásení nebudú akceptovať. V prípade, že štartovka nebude plná, je možné sa prihlásiť na mieste 17.6.2017, pričom štartovné je 80 eur.

Karpatský triatlon 2017 – juniori/ky, dorastenci/ky, HOBBY (0,6 – 20 - 6)
Platia štartovné 30 EUR. 
Online registrácia a zaplatenie štartovného bude možné do 13.6.2017 do 24:00. Po tomto termíne sa už prihlásení nebudú akceptovať. V prípade, že štartovka nebude plná, je možné sa prihlásiť na mieste 17.6.2017, pričom štartovné je 50 eur.

Karpatský triatlon 2017 starší žiaci/čky, mladší žiaci/čky
Platia štartovné 10 EUR.
Online registrácia a zaplatenie štartovného bude možné do 13.6.2017 do 24:00. Po tomto termíne sa už prihlásení nebudú akceptovať. V prípade, že štartovka nebude plná, je možné sa prihlásiť na mieste 17.6.2017, pričom štartovné je 20 eur.

Karpatský triatlon 2017 nádeje A
Platia štartovné 5 EUR.
Online registrácia a zaplatenie štartovného bude možné do 13.6.2017 do 24:00. Po tomto termíne sa už prihlásení nebudú akceptovať. V prípade, že štartovka nebude plná, je možné sa prihlásiť na mieste 17.6.2017, pričom štartovné je 10 eur.

Karpatský triatlon 2017 nádeje B
Platia štartovné 5 EUR.
Online registrácia a zaplatenie štartovného bude možné do 13.6.2017 do 24:00. Po tomto termíne sa už prihlásení nebudú akceptovať. V prípade, že štartovka nebude plná, je možné sa prihlásiť na mieste 17.6.2017, pričom štartovné je 10 eur.

PRETEKÁRI OBDRŽIA - ŠTARTOVACÍ BALÍK (MEDAILA, GEL, VODA, RED BULL, NOCCO, PLAVECKÁ ČIAPKA, ČIP, ŠTARTOVÉ ČÍSLO NA: BICYKEL, HELMU A TELO, SHOES BAG)
  
Nádeje A, B - číslo na helmu + bicykel + telo, bag a medaila

Muži, Ženy, Juniori, Dorastenci, Žiaci - čiapka, čip, číslo na bedničku + bicykel + helmu + telo, voda a medaila. Ďalšie benefity pre účastníkov podujatia budú upresnené do 20.4.2017.

ZVLÁŠTNE USTANOVENIA

  1. Trať cyklistiky bude cyklistický okruh, kde bude plne uzatvorený jeden jazdný pruh. V kopci smerom na Biely kríž a smerom na Pezinskú babu budú uzatvorené obidva pruhy. Nebezpečné miesta na trati budú vyznačené žltou farbou, zaistené políciou a usporiadateľom. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a rozostupy 7-10 metrov. Rýchlejší jazdec musí predbehnúť pomalšieho do 1 minúty a je zakázané jazdiť vedľa seba. Za jazdenie vedľa seba možu obaja dostať žltú kartu. Za ďalšie porušenie pravidiel draftingu sa už udeľuje modrá karta.
  2. Muži, ženy, štafety, HOBBY, dorastenci a juniori majú spoločný štart.
  3. Všetky detské a žiacky kategórie štartujú samostatne.
  4. Ak v akejkoľvek kategórii age group mužov, budú menej ako traja pretekári, automaticky sa kategória posúva o 10 rokov nižšie, aby sa vyhlasovali traja najúspešnejší. Ak v age group žien budú menej ako 3 pretekárky, automaticky sa kategória posúva o 10 rokov nižšie, aby sa vyhlasovali 3 najúspešnejšie. Príklad : Keď v kategórii od 30 - 39 budú dve pretekárky a v kategórii 40 - 49 bude rýchlejšia žena ako v kategórii 30 - 39, automaticky vyhráva rýchlejšia pretekárka pretekárka z kategórie 40 - 49.
  5. Protesty sa akceptujú do 15 min. po pretekoch bez poplatku u riaditeľa pretekov a hlavného rozhodcu. Po tomto čase je poplatok 30 eur.
  6. Penalty box za priestupky voči pravidlám (skorý štart, neoprén alebo čiapka vedľa bedničky, prešlap pri naskakovaní na bicykel v depe, modrá karta, žltá karta) bude udeľovaný pred druhým bežeckým kolom. Za priestupky sa udeľuje 15 sek. penalizácia v penalty boxe, ktorý bude riadne označený. Avšak udelenie žltej karty STOP AND GO znamená zastavenie atléta na cyklistickej časti a zdvihnutie svojho bicykla obidvomi kolesami zo zeme. Modrá karta – po cyklistickej časti rozhodca zastaví pretekára na 5min v penalty boxe.
  7. Karpatský triatlon 2017 bude k dispozícií mechanik, ktorý sa bude nachádzať pri cyklistickom depe.
  8. Súťažiaci prihlásení a zaplatení na Karpatský triatlon 2017, ktorí nenastúpia na štart zo zdravotných dôvodov budú môcť štartovať v ďalšom ročníku Karpatský triatlon 2018 ZADARMO. To znamená, že sa im štartovné nevracia, ale musia sa preukázať potvrdením od lekára o zdravotnej indispozícii. Ostatní pretekári, ktorí nebudú štartovať z iného dôvodu to môžu konzultovať s hlavným rozhodcom preteku.
  9. Pretekári kategórie HOBBY majú spoločný štart s dorastencami a juniormi a vekovými kategóriami a drafting JE povolený.
  10. Nádeje budú plávať iba v prípade teploty vody 22 stupňov a viac.