Program

SOBOTA 17.6. 2017

12:00 – 19:00              Prezentácia a výdaj štartových balíkov pretekárov 2. roč. Karpatského triatlonu
15:00 – 15:10              Štart Karpatský triatlon - nádeje B ( uloženie vecí do depa 14:30-14:50)
15:15 – 15:25              Štart Karpatský triatlon - nádeje A ( uloženie vecí do depa 14:30-14:50)
16:00 – 16:20              Štart Karpatský triatlon - mladší žiaci/čky ( uloženie vecí do depa 15:30 – 15:50)
16:30 – 17:00              Štart Karpatský triatlon - starší žiaci/čky ( uloženie vecí do depa 15:30 – 15:50)
17:15 – 17:55              Vyhlasovanie výsledkov sobotných disciplín
18:0018:20              Poučenie pretekárov o priebehu pretekov (18.6.2017)
18:00 - 20:00               PASTA PARTY pre účastníkov Karpatského triatlonu       
           
NEDEĽA 18.6. 2017

07:30 – 09:00             Prezentácia a výdaj štartových balíkov pretekárov 2. roč. Karpatského triatlonu
08:30 – 09:45             Ukladanie triatlonového materiálu do depa
08:30                          Otvorenie šatní a úschovne osobných vecí
09:25 – 09:40             Možnosť rozplávania sa v priehrade
09:50 – 10:02             Predstavovanie pretekárov 2. ročníka Karpatského triatlonu
    
10:05                          Štart 2. ročníka Karpatského triatlonu všetkých kategórii 

10:40 – 14:00             Kultúrny program v areáli – prezentácia partnerov podujatia

11:10                          Predpokladaný čas dobehu víťaza Karpatského triatlonu - hobby muži

11:20                          Predpokladaný čas dobehu víťazky Karpatského triatlonu - hobby ženy

12:30                          Predpokladaný čas dobehu víťaza Karpatského triatlonu - elite muži

13:00                          Predpokladaný čas dobehu víťazky Karpatského triatlonu - elite ženy

14:30                          Vyhlásenie výsledkov všetkých kategórii 2. ročníka Karpatského triatlonu  
 
15:00                          Otvorenie depa pre pretekárov 
16:00                          Ukončenie podujatia