Foto trate a zázemia

zázemie a registrácia

plaváreň

technická pasáž bike pod mostom

zázemie a pohľad na kurty

nábrežie

zjazd bike

parkovisko

výjazd bike

finish line