PROPOZÍCIE - TRIATLON NA DOMAŠI 2017 (0,75 - 20- 5)

ŠTATÚT

TRIATLON NA DOMAŠI 2017 – muži, ženy 16-50+ (0,75 - 20- 5)
TRIATLON NA DOMAŠI 2017– starší žiaci (0,4 – 8,0 – 2,0 )
TRIATLON NA DOMAŠI 2017– mladší žiaci (0,2 – 4,0 – 1,0)
TRIATLON NA DOMAŠI 2017– nádeje A (0,1 – 2,0 – 0,5)
TRIATLON NA DOMAŠI 2017 – nádeje B (0,1 – 2,0 – 0,5)

MIESTO: Domaša

TERMÍN: 27. Augusta 2017

USPORIADATEĽ:

BE COOL, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava

a

Realiz sport team o.z., Tučkova 9, 821 09 Bratislava
Email: info(at)prestigiorealizsportteam.sk, www.prestigiorealizsportteam.sk

RACE OFFICE TRIATLON NA DOMAŠI 2017

Prezentácia pre všetkých účastníkov eventu - zázemie Domaša (mapa bude uvedená na stránke podujatia www.karpatskytriatlon.sk).

POČASIE A TEPLOTA VODY

Priemerná denná teplota: 25°C
Teplota vody: 22°C

PREDPISY

Na pretekoch Triatlon na Domaši sa preteká podľa smerníc ironman, STÚ pre rok 2017 a oficiálneho programu pretekov. Zmeny sú vyhradené.

TRATE

TRIATLON NA DOMAŠI 2017 – muži a ženy age group 16r. – 50+ (0,75 - 20- 5)
0,75km plávania – 2 okruhy s výbehom na pláž
20km cyklistika – 2 okruhy
5km beh – 3 okruhy 

TRIATLON NA DOMAŠI 2017  (0,4 – 8,0 – 2,0) starší žiaci/čky
0,4km plávania – 2 okruhy s výbehom na pláž
8km cyklistika – 2 okruhy
2km beh – 2 okruhy

TRIATLON NA DOMAŠI 2017 (0,2 – 4,0 – 1,0) mladší žiaci/čky
0,2km plávania – 1 okruh
4km cyklistika – 1 okruh
1km beh – 1 okruh

TRIATLON NA DOMAŠI 2017 nádeje A a B (0,1 – 2 – 0,5)
0,1km plávanie – 1 okruh
2km cyklistika – 1 okruh
0,5km beh – 1 okruh
  
KATEGÓRIE

TRIATLON NA DOMAŠI 2017muži a ženy age group 16r. – 50+ (0,75 - 20- 5) 

TRIATLON NA DOMAŠI 2017 
Muži – vekové kategórie: 16 – 19   0,75 – 20 - 5
Muži – vekové kategórie: 20-29      0,75 – 20 - 5
Muži - vekové kategórie: 30-39      0,75 – 20 - 5
Muži - vekové kategórie: 40-49      0,75 – 20 - 5
Muži - vekové kategórie: 50+      0,75 – 20 - 5

Ženy – vekové kategórie: 16 – 19   0,75 – 20 - 5
Ženy– vekové kategórie: 20-29      0,75 – 20 - 5
Ženy - vekové kategórie: 30-39      0,75 – 20 - 5
Ženy - vekové kategórie: 40-49      0,75 – 20 - 5
Ženy - vekové kategórie: 50+         0,75 – 20 - 5

Starší žiaci/čky   2002 – 2003
(0,4 – 8,0 – 2,0)
Mladší žiaci/čky  2004 – 2005
(0,2 – 4,0 – 1,0)
Nádeje A a B 2008 - 2005
(0,1 – 2,0 – 0,5

Po odbehnutí bude pre všetkých účastníkov pripravené občerstvenie a účastnícka medaila.

PRIHLÁŠKY

Prihlásiť sa a zaplatiť môžete najneskôr do 24.8.2017 do 24:00 v registráciách TU.  Po tomto termíne sa už prihlásení nebudú akceptovať. V prípade, že štartovka nebude plná, je možné sa prihlásiť na mieste 27.8.2017, pričom štartovné je 20 eur. Prihláška musí obsahovať meno a priezvisko, klub alebo mesto, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a e-mailovú adresu.

IBAN : Platba sa bude dať realizovať pomocou platobnej karty alebo bankovým prevodom cez platobnú bránu 24pay. Po prihlásení budete automaticky presmerovaný na platobnú bránu 24pay, kde budete môcť zaplatiť štartový poplatok priamo kartou, alebo vás portál presmeruje do vašej banky, prípadne vám vygeneruje potrebné platobné údaje (VS, IBAN, výšku poplatku) pomocou ktorých môžete realizovať bankový prevod. Po zaplatení vám príde mail s potvrdením zaplatenia štartového poplatku. 

TRIATLON NA DOMAŠI 2017muži a ženy age group 16r. – 50+ (0,75 - 20- 5) 
Platia štartovné 15 EUR. 

TRIATLON NA DOMAŠI 2017 - starší a mladší žiaci/čky
Platia štartovné 5 EUR. 

TRIATLON NA DOMAŠI 2017 – nádeje A a B
Platia štartovné 5 EUR. 

PRETEKÁRI OBDRŽIA - ŠTARTOVACÍ BALÍK (MEDAILA, VODA, RED BULL, PLAVECKÁ ČIAPKA, ČIP, ŠTARTOVÉ ČÍSLO NA: BICYKEL, HELMU A TELO, SHOES BAG)
  
Nádeje A, B - číslo na helmu, bicykel, telo, bag a medaila

Muži, Ženy - čiapka, čip, číslo na helmu, bicykel, helmu a telo, voda a medaila.

ZVLÁŠTNE USTANOVENIA

  1. Trať cyklistiky bude vedená za obmedzenej premávky a bude riadená príslušníkmi polície. Drafting povolený.
  2. Žiacke kategórie štartujú samostatne a nádeje A a B štartujú spolu.
  3. Ženy 16 – 55+  štartujú 5 minút po mužoch.
  4. Ak v akejkoľvek kategórii age group mužov, budú menej ako traja pretekári, automaticky sa kategória posúva o 10 rokov nižšie aby sa vyhlasovali traja najúspešnejší. Ak v age group žien budú menej ako 3 pretekárky, automaticky sa kategória posúva o 10 rokov nižšie aby sa vyhlasovali 3 najúspešnejšie.
    Príklad : Keď v kategórii od 30 - 39 budú dve pretekárky a v kategórii 40 -  49 bude rýchlejsia žena ako v kategórii 30 - 39, automaticky  vyhráva rýchlejšia pretekárka z kategórie 40 - 49.
  5. Najlepší 3 muži a najlepšie 3 ženy dostanú finančné odmeny vo výške 80,-Eur - 50,-Eur a 30,-Eur. Víťazi vekových kategórií dostanú vecné ceny v celkovej hodnote 1000,-Eur
  6. Protesty sa akceptujú do 15 min. po pretekoch bez poplatku u riaditeľa pretekov a hlavného rozhodcu. Po tomto čase je poplatok 30 eur.
  7. Súťažiaci prihlásení a zaplatení na Triatlon na Domaši 2017, ktorí nenastúpia na štart zo zdravotných dôvodov budú môcť štartovať v ďalšom ročníku Triatlonu na Domaši 2018 ZADARMO. To znamená, že sa im štartovné nevracia, ale musia sa preukázať potvrdením od lekára o zdravotnej indispozícii. Ostatní pretekári, ktorí nebudú štartovať z iného dôvodu to môžu konzultovať s hlavným rozhodcom preteku.
  8.  Nádeje budú plávať iba v prípade teploty vody 22 stupňov a viac.