PROGRAM

SOBOTA 26.8. 2017

10:00 Športový deň detí na Domaši – celodenné súťaže pre deti
14:00 – 19:00 Prezentácia a výdaj štartových balíkov 1. ročníka Triatlonu na Domaši

NEDEĽA 27.8. 2017

08:00 – 11:30 Prezentácia a výdaj štartových balíkov všetkých kategórii 1. ročníka Triatlonu na Domaši (nádeje A a B a žiaci do 10:30)
10:40 – 11:00 ukladanie vecí do depa nádeje A, B, mladší a starší žiaci
10:55 – 11:00 poučenie a rozprava o trati
11:05 štart nádeje A a nádeje B
11:15 predpokladaný príchod prvých pretekárov
11:20 poučenie a rozprava mladší žiaci a žiačky
11:25 štart mladší žiaci a žiačky
11:40 predpokladaný príchod prvých pretekárov
11:45 poučenie a rozprava starší žiaci
11:50 štart starší žiaci a žiačky
12:15 predpokladaný príchod prvých pretekárov
12:20 výber materiálu z depa pre nádeje A, B, mladší a starší žiaci
12:30 ukladanie materiálu do depa pre všetky kategórie
13:00 poučenie a rozprava
13:05 Štart 1. ročníka Triatlonu na Domaši 750m – 20km – 5km
14:05 Predpokladaný čas dobehu víťaza mužskej kategórie
14:15 Predpokladaný čas dobehu víťazky ženskej kategórie
15:00 Vyhlásenie výsledkov všetkých kategórii 1. ročníka Triatlonu na Domaši