KARPATSKÝ TRIATLON 2018 (1,2 – 60 – 12 / 0,6 – 20 – 6)

SLOVENSKÝ POHÁR PRE ŽIACKE KATEGÓRIE

ŠTATÚT

 • Karpatský triatlon 2018 – muži, ženy (1,2 – 60 – 12)
 • Karpatský triatlon 2018 – muži, ženy vekové kategórie (1,2 – 60 – 12)
 • Karpatský triatlon 2018 – štafety (2 alebo 3 členné štafety) (1,2 – 60 – 12)
 • Karpatský triatlon 2018 – HOBBY preteky (0,6 – 20- 6)
 • Karpatský triatlon 2018 – juniori/ky, dorastenci/ky (0,6 – 20- 6)
 • Karpatský triatlon 2018 – starší žiaci (0,4 – 10,0 – 2,0 )
 • Karpatský triatlon 2018 – mladší žiaci (0,2 – 6,0 – 1,0)
 • Karpatský triatlon 2018 – nádeje A (0,1 – 4,0 – 0,6)
 • Karpatský triatlon 2018 – nádeje B (0,05 – 2,0 – 0,3)
 • Karpatský triatlon 2018 – nádeje C (0,025 – 0,6 – 0,15)
 • Z poverenia STÚ pre kategórie žiakov Slovenský pohár 2018.

MIESTO
Lozorno – Vodná nádrž Lozorno a jej okolie

TERMÍN
23. – 24. jún 2018

USPORIADATEĽ
BE COOL, s.r.o.
Nevädzová 6
821 01 Bratislava
Email: registracia@becool.sk

a

Realiz sport team o.z.
Tučkova 9
821 09 Bratislava
info@prestigiorealizsportteam.sk
www.prestigiorealizsportteam.sk

RACE OFFICE KARPATSKÝ TRIATLON 2018
Prezentácia pre všetkých účastníkov pretekov – zázemie nádrže Lozorno (mapa bude uvedená na stránke podujatia www.karpatskytriatlon.sk.

POČASIE A TEPLOTA VODY
Priemerná denná teplota: 25°C
Teplota vody: 22°C

PREDPISY
Na pretekoch Karpatský triatlon 2018 sa preteká podľa smerníc STÚ (v hlavných pretekoch použité ustanovenie pre stredné a dlhé objemy) pre rok 2018 a oficiálneho programu pretekov. Zmeny sú vyhradené.

TRATE
Karpatský triatlon 2018 muži, ženy (1,2 – 60 – 12)

1,2 km plávania     –   2 okruhy vo vodnej nádrži Lozorno + 200 m beh do depa
60 km cyklistika     –   1 okruh s dvomi stúpania priemerne 5% (5 km Pezinská baba) a 7,5% (5 km cesta na Biely Kríž), cyklistická trať je plne uzatvorená a DRAFTING JE ZAKÁZANÝ
12km beh               –   2 okruhy v lesnom prostredí

Karpatský triatlon 2018 juniori/ky, dorastenci/ky, HOBBY preteky (0,6 –  20 – 6)
0,6 km plávania     –   1 okruh vo vodnej nádrži Lozorno + 200 m beh do depa
20 km cyklistika     –   1 okruh pred Biely Kríž a naspäť a DRAFTING je POVOLENÝ
6 km beh                 –   1 okruh v lesnom prostredí

Karpatský triatlon 2018 – štafety (2 alebo 3 členné štafety) (1,2 – 60 – 12)
1,2 km plávania     –   2 okruhy vo vodnej nádrži Lozorno + 200 m beh do depa
60 km cyklistika     –   1 okruh s dvomi stúpania priemerne 5% (5 km Pezinská baba) a 7,5% (5 km cesta na Biely Kríž), cyklistická trať je plne uzatvorená a DRAFTING JE ZAKÁZANÝ
12 km beh              –   2 okruh v lesnom prostredí

predávka čipu bude vždy pred depom

Karpatský triatlon 2018 starší žiaci/čky (0,4 – 10 – 2)
400 m plávania      –   2 okruhy vo vodnej nádrži Lozorno s výbehom z vody
10 km cyklistika     –   5 okruhov smer Biely Kríž a naspäť a DRAFTING je POVOLENÝ
2 km beh                 –   2 okruhy po hrádzi a naspäť

Karpatský triatlon 2018 mladší žiaci/čky (0,2 – 6 – 2)
200 m plávania      –   1 okruh vo vodnej nádrži Lozorno
6 km cyklistika       –   3 okruhy smer Biely Kríž a naspäť a DRAFTING je POVOLENÝ
1 km beh                 –   1 okruh po hrádzi a naspäť

Karpatský triatlon 2018 nádeje A (0,1-4-0,6)
100 m                      –   plávanie (2 okruhy vo vodnej nádrži Lozorno s výbehom z vody)
4 km                         –   cyklistika v areáli pretekov (2 okruhy smer Biely Kríž a naspäť )
600 m                      –   beh v areáli pretekov (2 okruhy po hrádzi a naspäť k depu)

V prípade teploty vody minimálne 22°C, uskutoční sa triatlon. Za iných okolností bude len duatlon.

Karpatský triatlon 2018 nádeje B (0,05-2-0,3)
50 m                        –   plávanie
2 km                         –   cyklistika v areáli pretekov
300 m                      –   beh v areáli pretekov (1 okruh po hrádzi a do cieľa)

V prípade teploty vody minimálne 22°C, uskutoční sa triatlon. Za iných okolností bude len duatlon.

Karpatský triatlon 2018 nádeje C (0,025-0,6-0,15)
25 m                        –   plávanie
0,6 km                     –   cyklistika v areáli pretekov
150 m                      –   beh v areáli pretekov (z depa rovno do cieľa)

V prípade teploty vody minimálne 22°C, uskutoční sa triatlon. Za iných okolností bude len duatlon.

KATEGÓRIE

Karpatský triatlon 2018

Muži – vekové kategórie: 20-29 – 1,2 – 60 – 12
Muži – vekové kategórie: 30-39 – 1,2 – 60 – 12
Muži – vekové kategórie: 40-49 – 1,2 – 60 – 12
Muži – vekové kategórie: 50-59 – 1,2 – 60 – 12
Muži – vekové kategórie: 60+ – 1,2 – 60 – 12
Ženy – vekové kategórie: 20-29 – 1,2 – 60 – 12
Ženy – vekové kategórie: 30-39 – 1,2 – 60 – 12
Ženy – vekové kategórie: 40-49 – 1,2 – 60 – 12
Ženy – vekové kategórie: 50+ – 1,2 – 60 – 12

Muži – vekové kategórie: 20-29 – 0,6 – 20,0 – 6,0
Muži – vekové kategórie: 30-39 – 0,6 – 20,0 – 6,0
Muži – vekové kategórie: 40+ – 0,6 – 20,0 – 6,0

Ženy – vekové kategórie: 20-29 – 0,6 – 20,0 – 6,0
Ženy – vekové kategórie: 30-39 – 0,6 – 20,0 – 6,0
Ženy – vekové kategórie: 40+ – 0,6 – 20,0 – 6,0

Juniori/ky 2000 – 1999 (0,6 – 20,0 – 6,0)
Dorastenci/ky 2002 – 2001 (0,6 – 20,0 – 6,0)
Starší žiaci/čky 2004 – 2003 (0,4 – 10,0 – 2,0)
Mladší žiaci/čky 2006 – 2005 (0,2 – 6,0 – 1,0)
Nádeje A 2008 – 2007 (0,1 – 4,0 – 0,6)
Nádeje B 2009 – 2010 (0,05 – 2,0 – 0,3)
Nádeje C 2011 a mladší (0,025 – 1,0 – 0,15)

Štafety – 1,2 – 60,0 – 12,0

Po odbehnutí bude pre všetkých účastníkov pripravené bohaté občerstvenie a účastnícka medaila.

PRIHLÁŠKY

Prihlásiť sa a zaplatiť môžete najneskôr do 18. 6. 2018 do 24:00 v registráciách TU

PLATBY: PROSTREDNÍCTVOM PLATOBNEJ BRÁNY STÚ

Karpatský triatlon 2018 – muži, ženy (1,2 – 60- 12)

Platia štartovné 60 EUR.

Online registrácia a zaplatenie štartovného bude možné do 18. 6. 2018 do 24:00. Po tomto termíne sa už prihlásení nebudú akceptovať. V prípade, že štartovka nebude plná, je možné sa prihlásiť na mieste 23. 6. 2018, pričom štartovné je 120 eur.

Karpatský triatlon 2018 – štafety (1,2 – 60 – 12)

Platia štartovné 80 EUR.

Online registrácia a zaplatenie štartovného bude možné do 18. 6. 2018 do 24:00. Po tomto termíne sa už prihlásení nebudú akceptovať. V prípade, že štartovka nebude plná, je možné sa prihlásiť na mieste 18. 6. 2018, pričom štartovné je 120 eur.

Karpatský triatlon 2018 – juniori/ky, dorastenci/ky, HOBBY (0,6 – 20 – 6)

Platia štartovné 30 EUR.

Online registrácia a zaplatenie štartovného bude možné do 18. 6. 2018 do 24:00. Po tomto termíne sa už prihlásení nebudú akceptovať. V prípade, že štartovka nebude plná, je možné sa prihlásiť na mieste 23. 6. 2018, pričom štartovné je 60 eur.

PLATBY: PROSTREDNÍCTVOM PLATOBNEJ BRÁNY STÚ

Karpatský triatlon 2018 starší žiaci/čky, mladší žiaci/čky

Platia štartovné 15 EUR.

Online registrácia a zaplatenie štartovného bude možné do 18. 6. 2018 do 24:00. Po tomto termíne sa už prihlásení nebudú akceptovať. V prípade, že štartová listina nebude plná, je možné sa prihlásiť na mieste 23. 6. 2018, pričom štartovné je 30 eur.

Karpatský triatlon 2018 nádeje A

Platia štartovné 10 EUR.

Online registrácia a zaplatenie štartovného bude možné do 18. 6. 2018 do 24:00. Po tomto termíne sa už prihlásení nebudú akceptovať. V prípade, že štartová listina nebude plná, je možné sa prihlásiť na mieste 23. 6. 2018, pričom štartovné je 20 eur.

Karpatský triatlon 2018 nádeje B

Platia štartovné 7 EUR.

Online registrácia a zaplatenie štartovného bude možné do 18. 6. 2018 do 24:00. Po tomto termíne sa už prihlásení nebudú akceptovať. V prípade, že štartová listina nebude plná, je možné sa prihlásiť na mieste 23. 6. 2018, pričom štartovné je 14 eur.

Karpatský triatlon 2018 nádeje C

Platia štartovné 5 EUR.

Online registrácia a zaplatenie štartovného bude možné do 18. 6. 2018 do 24:00. Po tomto termíne sa už prihlásení nebudú akceptovať. V prípade, že štartová listina nebude plná, je možné sa prihlásiť na mieste 23. 6. 2018, pričom štartovné je 10 eur.

PRETEKÁRI OBDRŽIA – ŠTARTOVACÍ BALÍK (MEDAILA, PLAVECKÁ ČIAPKA, ČIP, ŠTARTOVÉ ČÍSLO NA: BICYKEL, PRILBU A TELO, SHOES BAG)

Nádeje A, B – číslo na prilbu, bicykel + telo, bag a medaila

Muži, Ženy, Juniori, Dorastenci, Žiaci – čiapka, čip, číslo na debničku, prilbu, bicykel + telo a medaila.

ZVLÁŠTNE USTANOVENIA

 1. Trať cyklistiky bude cyklistický okruh, kde bude plne uzatvorený jeden jazdný pruh. V kopci smerom na Biely kríž a smerom na Pezinskú babu budú uzatvorené obidva pruhy. Nebezpečné miesta na trati budú vyznačené žltou farbou, zaistené políciou a usporiadateľom. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a rozostupy 7-10 metrov. Rýchlejší jazdec musí predbehnúť pomalšieho do 1 minúty a je zakázané jazdiť vedľa seba. Za jazdenie vedľa seba môžu obaja dostať žltú kartu. Za ďalšie porušenie pravidiel draftingu sa už udeľuje modrá karta.
 2. Muži, ženy, štafety, HOBBY, dorastenci a juniori majú spoločný štart.
 3. Všetky detské a žiacky kategórie štartujú samostatne.
 4. Ak v akejkoľvek kategórii AG (vekových kategóriách) mužov, budú menej ako traja pretekári, automaticky sa kategória posúva o 10 rokov nižšie aby sa vyhlasovali traja najúspešnejší. Ak v AG (vekových kategóriách) žien budú menej ako 3 pretekárky, automaticky sa kategória posúva o 10 rokov nižšie aby sa vyhlasovali 3 najúspešnejšie.

Príklad: Keď v kategórii od 30 – 39 budú dve pretekárky a v kategórii 40 – 49 bude rýchlejšia žena ako v kategórii 30 – 39, automaticky vyhráva rýchlejšia pretekárka pretekárka z kategórie 40 – 49.

 1. Protesty sa akceptujú do 15 min. po pretekoch bez poplatku u riaditeľa pretekov a hlavného rozhodcu. Po tomto čase je poplatok 30 eur.
 2. Penalty box za priestupky voči pravidlám (skorý štart, neoprén alebo čiapka vedľa debničky, prešľap pri naskakovaní na bicykel v depe, modrá karta, žltá karta) bude udeľovaný pred druhým bežeckým kolom. Za priestupky sa udeľuje 15 sek. penalizácia v penalty boxe, ktorý bude riadne označený. Avšak udelenie žltej karty STOP AND GO znamená zastavenie atléta na cyklistickej časti a zdvihnutie svojho bicykla obidvomi kolesami zo zeme. Modrá karta – po cyklistickej časti rozhodca zastaví pretekára na 5min v penalty boxe.
 3. Karpatský triatlon 2018 bude k dispozícií mechanik, ktorý sa bude nachádzať v pri cyklistickom depe.
 4. Súťažiaci prihlásení a zaplatení na Karpatský triatlon 2018, ktorí nenastúpia na štart zo zdravotných dôvodov budú môcť štartovať v ďalšom ročníku Karpatský triatlon 2019 ZADARMO. To znamená, že sa im štartovné nevracia, ale musia sa preukázať potvrdením od lekára o zdravotnej indispozícii. Ostatní pretekári, ktorí nebudú štartovať z iného dôvodu to môžu konzultovať s hlavným rozhodcom pretekov.
 5. Pretekári kategórie HOBBY majú spoločný štart s dorastencami a juniormi a vekovými kategóriami a drafting JE povolený.
 6.  Nádeje budú plávať iba v prípade teploty vody 22°C.